- Books

Balzakiana #2020

Balzakiana Balzakiana to zbi r czterech minipowie ci zainspirowanych pisarstwem autora Komedii ludzkiej Tematem tych historii s ludzkie t sknoty dze i resentymenty t em za burzliwie zmieniaj ca si Polska ki

 • Title: Balzakiana
 • Author: Jacek Dehnel
 • ISBN: 9788374144131
 • Page: 331
 • Format: Hardcover
 • Balzakiana By Jacek Dehnel, Balzakiana , to zbi r czterech minipowie ci, zainspirowanych pisarstwem autora Komedii ludzkiej Tematem tych historii s ludzkie t sknoty, dze i resentymenty, t em za burzliwie zmieniaj ca si Polska kilku ostatnich dekad.Czy ma e stwo nadal bywa transakcj handlow Jak zbi fortun w dworcowym punkcie gastronomicznym i jak da si z niej ograbi zaradnej rodzinieBalzakiana, to zbi r czterech minipowie ci, zainspirowanych pisarstwem autora Komedii ludzkiej Tematem tych historii s ludzkie t sknoty, dze i resentymenty, t em za burzliwie zmieniaj ca si Polska kilku ostatnich dekad.Czy ma e stwo nadal bywa transakcj handlow Jak zbi fortun w dworcowym punkcie gastronomicznym i jak da si z niej ograbi zaradnej rodzinie Czy dobrymi manierami mo na zarobi na ycie, a pr na artystka, marz ca o powrocie na estrad , musi pa upem cynicznego oszusta Dehnel bezlito nie obna a ludzkie s abo ci, ale te pochyla si nad swoimi bohaterami z czu o ci Nad bogaczami bez klasy i biedakami z klas , a tak e nad tymi, kt rym nie brakuje niczego Oprowadza przez warszawskie i gda skie zau ki, zagl da do kawiarni i mieszka , w kt rych tocz si towarzyskie gry i rozgrywaj rodzinne dramaty.Bogactwo charakter w, b yskotliwy dowcip i szeroka panorama spo eczna sprawiaj , e Balzakiana to psychologiczno obyczajowy majstersztyk Ludzka natura niech tnie podlega zmianom, zdaje si m wi Dehnel dza zysku i s awy pchaj nas dzi do dzia ania tak samo jak w czasach wielkiego Balzaka.

  • BEST E-Book "↠ Balzakiana" || UNLIMITED (MOBI) ✓
   331 Jacek Dehnel
  • thumbnail Title: BEST E-Book "↠ Balzakiana" || UNLIMITED (MOBI) ✓
   Posted by:Jacek Dehnel
   Published :2019-08-01T17:43:07+00:00

  1 thought on “Balzakiana

  1. To moje trzecie spotkanie z Dehnelem i o ile dot d by am zachwycona, o tyle teraz zaczynam rozumie tych, kt rych ten autor dra ni.Troszk tutaj przeszar owa , troszk go ponios o A z drugiej strony nieco mi to wszystko zalatuje chwilami amatorszczyzn By mo e gdyby przepych, erudycja i brawura stylistyczna nios y za sob co wi cej wi cej, ni tu dosta am, a dosta am za ma o , by yby ca kowicie usprawiedliwione A tak, mia am momentami wra enie, e s to puste jak wydmuszka ozdobniki, a za nimi nie kryje [...]

  2. Nie b d gwiazdkowa , bo nie sko czy am M czy mnie ta ksi ka, denerwuje j zyk, nie interesuje przekaz Przy ca ym zahcywice swobod j zykow Dehnela, tutaj co posz o nie tak Albo ja mia am z y dzie.

  3. Fantastyczna ksi ka, cztery opowie ci tak r ne a zarazem takie podobne Bogactwo charakter w daje poczucie, ze przynajmniej kilka z tych os b znamy osobi cie bo spotkali my je w szkole, w pracy, w rodzinie lub mieszkaj w naszym osiedlu Ta ksi ka to pierwsze moje zetkni cie z autorem i zdecydowanie nie ostatnie

  4. I read this book on Polish and was amused by the everyday language of the characters Great stories about very specific lower middle class society I was a bit dissapointed that the stories did not end in one common action.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *