- Books

Atatürk'ün Türklük ve Milliyetçilik Anlayışı #2020

Atat rk n T rkl k ve Milliyet ilik Anlay Milliyet ilik k saca herkesin mensup oldu u milleti sevmesi ve onu her anlamda y celtmeye al mas d r T rk milliyet ili i ise T rkiye yi ve T rkl sevmek ve her alanda y kseltmek lk s veya arzusudur T

 • Title: Atatürk'ün Türklük ve Milliyetçilik Anlayışı
 • Author: Mehmet Saray
 • ISBN: 9789751625137
 • Page: 229
 • Format: Paperback
 • Atatürk'ün Türklük ve Milliyetçilik Anlayışı By Mehmet Saray, Milliyet ilik k saca, herkesin mensup oldu u milleti sevmesi ve onu her anlamda y celtmeye al mas d r T rk milliyet ili i ise, T rkiye yi ve T rkl sevmek ve her alanda y kseltmek lk s veya arzusudur T rk milliyet ili i birle tiricidir, e itli etnik gruplar i inde bar nd r r Etnik milliyet ilik ise i e kapan kt r ve ayr l k d r T rk milletine dayal milli birMilliyet ilik k saca, herkesin mensup oldu u milleti sevmesi ve onu her anlamda y celtmeye al mas d r T rk milliyet ili i ise, T rkiye yi ve T rkl sevmek ve her alanda y kseltmek lk s veya arzusudur T rk milliyet ili i birle tiricidir, e itli etnik gruplar i inde bar nd r r Etnik milliyet ilik ise i e kapan kt r ve ayr l k d r T rk milletine dayal milli bir devlet kuran Atat rk, T rk milleti ile kader birli i yapm de i ik etnik k kenli kim varsa bu milletin vazge ilmez bir par as olduklar n defalarca dile getirmi ve yasalar indinde herkesin e it hak ve h rriyete sahip oldu unu s ylemi tir T rkiye Cumhuriyetini kuran halka T rk milleti denir s z n s ylerken, T rk milliyet ili inin etnik k kene dayanmad n hat rlatmak istemi tir Konuyu i erden ve d ar dan istismar etmek isteyenler ede u s zlerle kar l k vermi tir Biz yle milliyet ileriz ki, bizime i birli i yapan b t n milletlere h rmet eder ve sayg duyar z Onlar n milliyetlerinin gereklerini tan r z Bizim milliyet ili imiz herhalde bencil ve gururlu bir milliyet ilik de ildir Bu al mada izah edildi i gibi, T rk milliyet ili inin uygulan nda ne kadar bar , insanc l, inkilap , laik ve dine sayg l ve birle tirici oldu u rk ve fa ist olmad belgeleriyle g r lecektir.

  • [EPUB] ¶ Atatürk'ün Türklük ve Milliyetçilik Anlayışı | by ✓ Mehmet Saray
   229 Mehmet Saray
  • thumbnail Title: [EPUB] ¶ Atatürk'ün Türklük ve Milliyetçilik Anlayışı | by ✓ Mehmet Saray
   Posted by:Mehmet Saray
   Published :2020-03-19T15:13:22+00:00

  1 thought on “Atatürk'ün Türklük ve Milliyetçilik Anlayışı

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *