- Books

Kumaştan Kalbe #2020

Kuma tan Kalbe o u zaman karar vermek zorunda kal r z Her ne kadar nemsiz gibi g r nse de hayat m z ekillendirecek kararlar Cansel de k k ama san ld kadar nemsiz olmayan bir karar an yla y zy zeydi Zar zor ayarlad i

 • Title: Kumaştan Kalbe
 • Author: Aleyna Daşkıran
 • ISBN: 9786059288248
 • Page: 115
 • Format: Paperback
 • Kumaştan Kalbe By Aleyna Daşkıran, o u zaman karar vermek zorunda kal r z.Her ne kadar nemsiz gibi g r nse de hayat m z ekillendirecek kararlar Cansel de k k ama san ld kadar nemsiz olmayan bir karar an yla y zy zeydi.Zar zor ayarlad i g r mesine giderken kar s na kan yaral adam,ona yard m istermi gibi bak yordu.Cansel in n nde iki se enek vard Ya g r mesini hi e sayarak adam hastane o u zaman karar vermek zorunda kal r z.Her ne kadar nemsiz gibi g r nse de hayat m z ekillendirecek kararlar Cansel de k k ama san ld kadar nemsiz olmayan bir karar an yla y zy zeydi.Zar zor ayarlad i g r mesine giderken kar s na kan yaral adam,ona yard m istermi gibi bak yordu.Cansel in n nde iki se enek vard Ya g r mesini hi e sayarak adam hastaneye g t recekti, yada adam ylece b rak p i g r mesine gidecek ve bu vicdan azab yla ya ayacakt.Nadiren ortaya kan iyilik melekleri y z n g sterip, kanatlar ortaya kt nda bir s re daha tek besin kayna n n makarna olaca n kabullenerek adama yard m etme i se ti.Hayat n kurtard adam ise irketinde onun i in yer a m Cansel in st kom usu olan karde ine onu i g r mesine getirmesini s ylemi ti bile.Verdi i bu k k, nemsiz gibi g z ken karar hayat n oktan de i tirmi ti Tan t m B lteninden

  • BEST EPUB "✓ Kumaştan Kalbe" || READ (PDF) ✓
   Aleyna Daşkıran

  1 thought on “Kumaştan Kalbe

  1. Kuma tan Kalbe Aleyna Da k ran Kitap YorumuBir kad n n hayat normalde kar kt r Sakar bir kad n n hayat ysa iki kat kar kt r Cansel sakar olmas yla hayat iki kat kar k olan kad nlardan yaln zca biri g r mesi i in haz rlanm , kararl bir ekilde evinden k p yola koyulmu ken hayat n n en nemli karar n verece ini hen z bilmiyordu.Soka n k esinde yaral bir adama rast geldi, i indeki iyilik mele i ona yard m etmesini s yledi, sol omzundaki ise g r meye ge kalaca n s yl yordu Kulaklar n kapatt , iyilik m [...]

  2. Selamlar Elimdeki kitab hala bitiremedim Malum haftasonu, benim i in okumaya iki g n ara vermek anlam na geliyor Tabii bu arada bir s re nce okudu um fakat yorum girmedi im pon ik yazar m Aleyna Da k ran n Kuma tan Kalbe kitab na yorum gireyim dedim yilikleri hi d nmeden yapar z Herhangi bir kar g zetmeksizin Fakat Cansel o g n iyilik yap p yapmamak aras ndaki ince izgide y r yordu g r mesine giderken yolda yaral bir adam kurtarmak Cansel i in belki de hayat nda yapt en g zel eylerdendi K k ve K [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *