- Books

Armağan Kültürü #2020

Arma an K lt r Bu al ma temelde ekonomik faaliyetlerin insan faaliyetlerin d nda i leyen so uk ve kalpsiz bir sistem bir makine oldu u varsay mlar n n aksine iktisad n hayati canl insan yap m oldu u etik se i

 • Title: Armağan Kültürü
 • Author: Mehmet Birekul
 • ISBN: 9789944105651
 • Page: 419
 • Format: Paperback
 • Armağan Kültürü By Mehmet Birekul, Bu al ma temelde, ekonomik faaliyetlerin insan faaliyetlerin d nda i leyen so uk ve kalpsiz bir sistem, bir makine oldu u varsay mlar n n aksine, iktisad n hayati, canl , insan yap m oldu u, etik se imlerimizle ekillendi i ve hem bireysel hem de toplumsal bir akt r oldu u d ncesinin ilk ekonomilerden modern ekonomik yap lanmaya bir de erlendirmesini hedeflemektedirBu al ma temelde, ekonomik faaliyetlerin insan faaliyetlerin d nda i leyen so uk ve kalpsiz bir sistem, bir makine oldu u varsay mlar n n aksine, iktisad n hayati, canl , insan yap m oldu u, etik se imlerimizle ekillendi i ve hem bireysel hem de toplumsal bir akt r oldu u d ncesinin ilk ekonomilerden modern ekonomik yap lanmaya bir de erlendirmesini hedeflemektedir Zira ekonomi, ruh ile beden i b t nle tiren bir yap da ele al nmal d r Bu metaforun g ndelik hayattaki en g zel kar l klar ndan birisi de hediyele me al kanl klar d r Arma an k lt r olarak ifade edebilece iz hediyele me davran , ge mi ten g n m ze t m toplumlarda kar l olan sosyal, k lt rel ve ekonomik bir davran bi imidir Geleneksel toplumlarda m badelenin, otoritenin ve kutsal n h kim oldu u potla k lt r i erisinde kendisini ifade eden bu ba k lt r , benzer bir bi imde g n m z toplumlar nda zel g nlerde ve rit elle en gelenekler i erisinde kar l kl de i toku un, g g steriminin ve kutsal aray n n bir ara sal olarak kar m za kmaktad r Bu al ma g stermi tir ki, g ndelik hayat i erisinde s k a tekrarlanan ve ge mi ten g n m ze hayat n ritmi i erisinde nemli bir yer tutan hediyele me k lt r , T rk toplumu i in de sosyal, k lt rel ve ekonomik nemi korumakta ancak modern d nyan n i erisinde bulundu u d n me paralel olarak bir anlamda kutsaldan sek lere do ru d n mektedir.

  • [KINDLE] ✓ Free Download ↠ Armağan Kültürü : by Mehmet Birekul ✓
   419 Mehmet Birekul
  • thumbnail Title: [KINDLE] ✓ Free Download ↠ Armağan Kültürü : by Mehmet Birekul ✓
   Posted by:Mehmet Birekul
   Published :2019-011-03T23:24:13+00:00

  1 thought on “Armağan Kültürü

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *