- Books

Ömer'in Çocukluğu #2020

mer in ocuklu u None

 • Title: Ömer'in Çocukluğu
 • Author: Muallim Naci
 • ISBN: -
 • Page: 314
 • Format: Paperback
 • Ömer'in Çocukluğu By Muallim Naci, None

  • [ô Ömer'in Çocukluğu || º PDF Download by ☆ Muallim Naci]
   314 Muallim Naci
  • thumbnail Title: [ô Ömer'in Çocukluğu || º PDF Download by ☆ Muallim Naci]
   Posted by:Muallim Naci
   Published :2020-01-12T17:59:43+00:00

  1 thought on “Ömer'in Çocukluğu

  1. Eserde sekiz ya nda bir ocu un a z ndan ya ad ehir, semt, ailesi ve evresindeki di er insanlar anlat lmakta, ayn zamanda bir d neme ayna tutulmaktad r Eser ilk defa 1890 y l nda yazar n S nb le kitab n n bir b l m olarak yay nlanm t r Muallim Naci, mer in ocuklu u ndaki d zg n nesir rne i ile yenile me yolunda nemli katk lar sa lam t r mer in ocuklu u1898 de Almanca ya, 1914 te Rus a ya evrilmi tir.

  2. Bence yeterince samimi unsurlar bar nd ran bir kitapt Yazar n 8 ya na kadarki olan d nemdeki hat ralar anca bu kadar g zel anlat labilirdi Puan m my rating 4 y ld z 4 stars

  3. S nav i in okudu um kitaplar Galiba bu sene hep b yle gidecek Umar m niversitede nemli kitaplar okuma f rsat m olur.

  4. Al rken ara t rmam t m Bu kitap yazar n 1890 y l nda yay nlanan S mb le adl eserinin 3 b l m ym Yazarla tan mak i in alm t m Yazar 8 ya na kadar olan ocukluk d neminden baz hat ralar n anlat yor Yaz ld d nem yada yazarla ilgili ok fazla bilgi i ermiyor D r stl k, do ruluk, iyilik, kom uluk gibi konularda ho saptlamalar var Bir saat bo vaktiniz varsa de erlendirmek i in e lencelik.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *