- Books

Antroji Evangelija pagal Užkalnį #2020

Antroji Evangelija pagal U kaln Antrojoje savo knygoje apie Taryb Lietuvos kasdienyb Andrius U kalnis aptaria temas kurias nusl p nuo pirmosios knygos skaitytoj kin sport vaistus hobius bendravim ir net detaliai apra o tary

 • Title: Antroji Evangelija pagal Užkalnį
 • Author: Andrius Užkalnis
 • ISBN: 9786094037535
 • Page: 308
 • Format: Hardcover
 • Antroji Evangelija pagal Užkalnį By Andrius Užkalnis, Antrojoje savo knygoje apie Taryb Lietuvos kasdienyb Andrius U kalnis aptaria temas, kurias nusl p nuo pirmosios knygos skaitytoj kin , sport , vaistus, hobius, bendravim , ir net detaliai apra o tarybini moni tipus ia rasite ir save, ir savo giminai ius.Tarybinis gyvenimas nebuvo toks gra us, kaip to meto animacija, ar toks blogas, koks buvo baisumu nepralenkiaAntrojoje savo knygoje apie Taryb Lietuvos kasdienyb Andrius U kalnis aptaria temas, kurias nusl p nuo pirmosios knygos skaitytoj kin , sport , vaistus, hobius, bendravim , ir net detaliai apra o tarybini moni tipus ia rasite ir save, ir savo giminai ius.Tarybinis gyvenimas nebuvo toks gra us, kaip to meto animacija, ar toks blogas, koks buvo baisumu nepralenkiamas ligonini maistas T sald iar g t praeit ir apra o A U kalnis su b dingu kand iu humoru bei taikliomis valgomis Nepamenantiems to meto realij jas suprasti pad s daugyb io laikotarpio fotografij.B na taip, jog turi kopti kaln , kad pamatytum visus kitus kalnus, kuriuos dar ne kopei.Kai para iau Nauj j laik Evangelij pagal U kaln , knyg apie tarybinius laikus, j perskait mon s teig , jog ji lengvai skaitoma, tik per greitai baigiasi Dar tiek visko nepara yta, k buvo galima para yti Tad reikia ir ra yti.Tie laikai verti apra ymo, nes jie yra m s praeitis, ir kuo daugiau kilnoji, tuo domiau darosi i knyga istorijos apie Taryb Lietuv ir tarybinius mones t sinys apie mus pa ius, kurie tada buvom suaug , apie paauglius, vaikus arba dar negimusius.

  • BEST PDF "☆ Antroji Evangelija pagal Užkalnį" || UNLIMITED (EPUB) ↠
   308 Andrius Užkalnis
  • thumbnail Title: BEST PDF "☆ Antroji Evangelija pagal Užkalnį" || UNLIMITED (EPUB) ↠
   Posted by:Andrius Užkalnis
   Published :2020-04-13T16:37:48+00:00

  1 thought on “Antroji Evangelija pagal Užkalnį

  1. Ko gero tik U kalnis sugeba prisikabinti prie vaiki ko eil ra tuko apie iem ir nuo jo i vesti paralel iki ernobylio atomin s katastrofos Jau kas per daug, tas nesveika ir nebejuokinga Jis vis labiau pradeda priminti motu Kompartij , kuri vienintel inojo visk ir jos po i ris buvo vienintelis teisingas Lauksiu tre ios dalies, kuri jau tiesiai viesiai vadinsis Pasaulis pagal U kaln.O i tikr j tai visai nelauksiu.

  2. Kaip ir pirmojoje Evangelijoje , vienur pataikyta, o kitur perlenkta Kadangi esu apra omojo laikotarpio produktas, ne kart mintyse prie taravau autoriui Skirtingai nuo pirmosios, vietomis nuobodoka Jei pirmoji knyga nustebino netik tu po i rio ta ku, antrojoje tas naujumas iek tiek i bl s s Du skyriai apie hobius ir sport man pasirod tokie nuobod s, kad nor jau juos praversti, bet paskui susigriebiau, kad b t nei is nei tas.Jei leis iau ias knygas pakartotinai, pasi ly iau autoriui iek tiek sutr [...]

  3. Balsuoju a priori, nes nors agresyviausi konservatyv s lietuviai de inysis trolibanas tiek pana s rusus su savo vergi komis smegenimis, tik i girstan iomis kok i visa ko besity iojant idiot , kaip U kalnis, i karto pradeda jam lai yti subin , bet a galiu bent jau pabandyti stabdyti it nacistini debil armij kaip minimum balsuodamas savo nuomone.Prie kelet savai i , kai Lietuvoje kilo kalfijor revoliucija , U kalnis ten ka k para ant savo Facebook sienos, kad eikit j s nachui debilai, ir neikit ta [...]

  4. altinis jauti tarp lentynu 8 Pagaliau knyg lentynas pasiek did iulio populiarumo sulaukusios U kalnio evangelijos t sinys Antrojoje Evangelijoje A U kalnis t sia pasakojimus apie tarybini laik kasdienyb Jam b dingu ra ymo stiliumi pa iepia moni pro ius ir griauna nusistov jusius mitus, kuri atgarsius vis dar jau iame iandienin je Lietuvoje Antroje knygoje ap velgiama tarybin medicina, kinas, laisvalaikis ir tarybini moni r ys bei por iai Kaip teigia autorius Praeitis slypi m s kraujyje ir m s ka [...]

  5. Antroji Evangelija atliko savo vaidmen , d l kurio nusipirkau knyg su tinkama nuolaida, ai ku, nes pilnos kainos mok t neverta lengvutis skaitalas trims trumpiems vakarams, iek tiek pakrizenimo, iek tiek pasigin ijimo mintyse su autoriumi Knyga gi nepretenduoja nei gilias valgas, nei esmin laikme io analiz Tai vieno atskirai paimto mogaus subjektyvi nuomon , apra yta gana maik iai Tik va, itai knygai priekai t liko daug, nes joje autorius labai smarkiai nusid jo tuo, kuo kaltino anuos Taryb Liet [...]

  6. Ne taip sp dingai kaip pirma knyga, bet 4 vaig des vien u tai, kad matoma, jog daug darbo i knyg sud ta ir tiems, pavyzd iui man, kas negyveno sovietme iu, buvo domu su inoti kaip ten vyko gyvenimas.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *