- Books

Hanta jo 1 #2020

Hanta jo Hanta jo je indijanska saga romansirana kronika o ivljenju in kulturi ameri kih Indijancev ob koncu osemnajstega in v za etku devetnajstega stoletja Pisateljica Ruth Beebe Hill je zgodbo oprla na ple

 • Title: Hanta jo 1
 • Author: Ruth Beebe Hill
 • ISBN: -
 • Page: 404
 • Format: Hardcover
 • Hanta jo 1 By Ruth Beebe Hill, Hanta jo je indijanska saga, romansirana kronika o ivljenju in kulturi ameri kih Indijancev ob koncu osemnajstega in v za etku devetnajstega stoletja Pisateljica Ruth Beebe Hill je zgodbo oprla na plemensko kroniko, ki jo je s slikovnimi podobami zapisal pripadnik tetonskih Siuksov, imenovanih tudi Dakote ali Lakote Vendar se avtorica ni zadovoljila z idili no romancoHanta jo je indijanska saga, romansirana kronika o ivljenju in kulturi ameri kih Indijancev ob koncu osemnajstega in v za etku devetnajstega stoletja Pisateljica Ruth Beebe Hill je zgodbo oprla na plemensko kroniko, ki jo je s slikovnimi podobami zapisal pripadnik tetonskih Siuksov, imenovanih tudi Dakote ali Lakote Vendar se avtorica ni zadovoljila z idili no romanco o izginjajo ih svobodoljubnih divjakih, marve je z izjemno umetni ko mo jo prikazala duhovni svet Indijancev V nasprotju z mnogimi raziskovalci indijanskega ivljenja snovi ni obravnavala z razumarsko logiko, marve se je potopila v do ivljajski svet Indijancev in pojasnila mnoga vpra anja, kot so pomen dru ine, spolnosti in zvestobe v ivljenju lovcev in bojevnikov, na ela demokrati ne plemenske ureditve, globlji pomen skalpiranja pri nekaterih krdelih, pogum in juna tvo kot posebni vrednoti, pomen naravnega okolja, odnos do kr anstva Z nadrobnimi opisi ivljenja dveh dru in mahtovskega krdela, verovanja in obredov omenimo le ples pod son nim drogom je Ruth Beebe Hill upodobila Indijan evo popolno zlitje z naravo, njegovo svojevrstno ustvovanje, zavezanost duhovni tradiciji dedov, se pravi plemenu, kakor tudi odpor proti vdoru belcev Dakotski vzklik hanta jo v prevodu umaknite se s poti je bil torej namenjen tudi beloko cem, ki so v prvi polovici 19 stoletja z zvija ami ali s silo prodirali v notranjost severnoameri kega ozemlja, si prisvajali ivljenjski prostor, pri tem pa neusmiljeno razdirali in uni evali indijanska plemena.Prva knjiga ima naslov Otrok.

  • BEST KINDLE "↠ Hanta jo 1" || DOWNLOAD (Zip) ✓
   404 Ruth Beebe Hill
  • thumbnail Title: BEST KINDLE "↠ Hanta jo 1" || DOWNLOAD (Zip) ✓
   Posted by:Ruth Beebe Hill
   Published :2020-02-08T04:10:19+00:00

  1 thought on “Hanta jo 1

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *