- Books

Sophrosyne #2020

Sophrosyne None

 • Title: Sophrosyne
 • Author: Awakencordy
 • ISBN: -
 • Page: 326
 • Format: ebook
 • Sophrosyne By Awakencordy, None

  • [E-Book] ☆ Sophrosyne | by ↠ Awakencordy
   Awakencordy

  1 thought on “Sophrosyne

  1. KIRMIZI KIRMIZI KIRMIZI Hangi se ene e giriyorum diye merak ettim Davran lar m analiz etmeye al t m G rmeye, anlamaya al t m Hikayenin her bir sat r nda yeni bir bilgi ve cesaret ad mlar yla kar la maktan inan lmaz bir zevk ald m Karakterlerin s cakl ve samimiyeti hep bir sonraki b l me ge meme yard m etti.Brad san r m beklentilerimi a an ey hikayenin tesin de Brad oldu Evet, evet kesinlikle Brad oldu Mary i ilk arad anda benimsedi imi fark ettim Brad benim i in kesinlikle ye il bir karakter old [...]

  2. Okurken s kl kla k fretti im nadir hikayeler vard r Bu nas l bir iltifat olur bilemiyorum ama Sop kesinlikle bunlardan birisi Tepkilerimi ba ka bir dille anlatam yorum yetmiyor kelimeler resmen D Daha fazla ka amam de il mi, art k okumam laz m Y zle meliyim D Yerimde duram yorum tanr m Kalbim a rla t diye bir benzetme vard r ya hani evet, i te bunu tam anlam yla ya yorum Ad m ad m milim milim gelmesini istemedi im bir kas rga var Ayaklar m beni s r kl yor ama ben gitmek istemiyorum Olmas n Hep m [...]

  3. bir ka g nd r Awakencordy n hikayelerini okuyorum.Adonis kadar sarst Abi ben bi ey bilmiyorum yani yeni eyler rendim yine utand m falan bdsm sub dom switch blowjob imdi bu da slash mi oluyor yani ger ekten bilmiyorum bu 3 g nde i ine girdi im d nya ger ekten ok farkl.tabular m parampar a oldu nk bu hikayeler adonis,sop,easy to love,can you beta my love,avian normal hayat mda hi de normal kar lamayaca m,hakk nda hi de fikir sahibi olmad m eyler i eriyor.Fakat hikayeler yle bir yaz lm ki, hikayeyi [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *