- Books

F. L. Věk: Obraz z dob našeho národního probuzení #2020

F L V k Obraz z dob na eho n rodn ho probuzen F L V k je nejv t p tisvazkov d lo a tak um lecky hodnotn a vrcholn Jir skovo d lo o n rodn m obrozen Jir sek dok zal e jedinec ale cel lid tvo d jiny L ivot prost ho lidu V m si vesnice venkovsk h

 • Title: F. L. Věk: Obraz z dob našeho národního probuzení
 • Author: Alois Jirásek
 • ISBN: -
 • Page: 366
 • Format: Hardcover
 • F. L. Věk: Obraz z dob našeho národního probuzení By Alois Jirásek, F L.V k je nejv t p tisvazkov d lo a tak um lecky hodnotn a vrcholn Jir skovo d lo o n rodn m obrozen Jir sek dok zal, e jedinec, ale cel lid tvo d jiny L ivot prost ho lidu V m si vesnice, venkovsk ho m sta i Prahy Ud losti nejsou vymy len , autor erp z autobiografie dobru sk ho kupce Heka, kter popisoval sv ml d v Benedikt nsk m kl te e v PrazF L.V k je nejv t p tisvazkov d lo a tak um lecky hodnotn a vrcholn Jir skovo d lo o n rodn m obrozen Jir sek dok zal, e jedinec, ale cel lid tvo d jiny L ivot prost ho lidu V m si vesnice, venkovsk ho m sta i Prahy Ud losti nejsou vymy len , autor erp z autobiografie dobru sk ho kupce Heka, kter popisoval sv ml d v Benedikt nsk m kl te e v Praze Nemluv abstraktn o t i on vrstv , ale zt les uje ji na osob ch F L V k je velik klasick a historick d lo esk literatury.

  • BEST KINDLE "È F. L. Věk: Obraz z dob našeho národního probuzení" || DOWNLOAD (AZW) ✓
   366 Alois Jirásek
  • thumbnail Title: BEST KINDLE "È F. L. Věk: Obraz z dob našeho národního probuzení" || DOWNLOAD (AZW) ✓
   Posted by:Alois Jirásek
   Published :2019-02-12T19:56:31+00:00

  1 thought on “F. L. Věk: Obraz z dob našeho národního probuzení

  1. This review will have meaning mostly for Czech speaking readers I was so surprised with this book, the story telling is fantastic, espetialy since all based on life experiences of this great author Besides, very nice old fashioned Czech language used, one would almost forget how the language might be so nice.

  2. Review in Czech.Kr sn obraz ze ivota jednoho lov ka a mnoha lid , se kter mi se na p elomu 18 a 19 stol setkal Na pozad dobov ch ud lost vl dn obdob jednotliv ch rakousk ch c sa , francouzsk revoluce, napoleonsk v lky se odehr vaj p b hy hlavn ch hrdin rodiny V k a jej ch p tel, v tinou vlastenc , kte krom vlasteneck ch ot zek e i sv ka doden z poen s b dou a drahotou, studiem a sv mi l skami Velmi poutav je tak bl zk , i v ce vzd len p tomnost re ln ch osob v p b hu Thamov , Kramerius, Hnv kovs [...]

  3. T ko hodnotit takovou klasiku Ale jsem p ekvapen , jak m to bav , p vodn jsem po tom s hla z nouze na n v t v.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *