- Books

Ostańce 2. Kamienice warszawskie i ich mieszkańcy #2020

Osta ce Kamienice warszawskie i ich mieszka cy Ksi ka po wi cona losom warszawskich kamienic eklektycznych secesyjnych i modernistycznych Przez ostatnich kilkadziesi t lat najbardziej niedocenianym zabytkom miasta Te kt re przetrwa y bombardowan

 • Title: Ostańce 2. Kamienice warszawskie i ich mieszkańcy
 • Author: Magdalena Stopa Jan Brykczyński
 • ISBN: 9788362020423
 • Page: 236
 • Format: Paperback
 • Ostańce 2. Kamienice warszawskie i ich mieszkańcy By Magdalena Stopa Jan Brykczyński, Ksi ka po wi cona losom warszawskich kamienic eklektycznych, secesyjnych i modernistycznych Przez ostatnich kilkadziesi t lat najbardziej niedocenianym zabytkom miasta Te, kt re przetrwa y bombardowania 1939 roku, radzieckie naloty podczas niemieckiej okupacji, Powstanie Warszawskie, systematyczne podpalanie i wyburzanie przez Niemc w po powstaniu, po wojnie musia y jeKsi ka po wi cona losom warszawskich kamienic eklektycznych, secesyjnych i modernistycznych Przez ostatnich kilkadziesi t lat najbardziej niedocenianym zabytkom miasta Te, kt re przetrwa y bombardowania 1939 roku, radzieckie naloty podczas niemieckiej okupacji, Powstanie Warszawskie, systematyczne podpalanie i wyburzanie przez Niemc w po powstaniu, po wojnie musia y jeszcze stawi czo a nowemu systemowi Eklektyzm i secesj uznano w wczas za kierunki wsteczne , a kamienice odebrano w a cicielom, skazuj c je tym samym na wieloletni dewastacj O historii kamienic opowiadaj odnalezieni przez Magdalen Stop mieszka cy, najstarsi z nich cz sto si gaj cy pami ci do lat 30 Z tych powie ci wy ania si obraz ostatnich stu lat dziej w miasta oraz powik ane losy warszawiak w Wysmakowane fotografie Jana Brykczy skiego uzupe nione s o cz sto publikowane po raz pierwszy zdj cia archiwalne.

  • DOWNLOAD PDF ✓ Ostańce 2. Kamienice warszawskie i ich mieszkańcy - by Magdalena Stopa Jan Brykczyński
   Magdalena Stopa Jan Brykczyński

  1 thought on “Ostańce 2. Kamienice warszawskie i ich mieszkańcy

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *