- Books

Powieści warszawskie #2020

Powie ci warszawskie Drugi tom dzie zebranych Stefana Kisielewskiego nazywanego Sta czykiem PRL u zbiera teksty beletrystyczne rozgrywaj ce si w jego ukochanym mie cie w Warszawie Ostatnia powie Kisiela Zanim nadejdzie

 • Title: Powieści warszawskie
 • Author: Stefan Kisielewski
 • ISBN: 9788376489124
 • Page: 497
 • Format: Hardcover
 • Powieści warszawskie By Stefan Kisielewski, Drugi tom dzie zebranych Stefana Kisielewskiego, nazywanego Sta czykiem PRL u, zbiera teksty beletrystyczne rozgrywaj ce si w jego ukochanym mie cie w Warszawie Ostatnia powie Kisiela Zanim nadejdzie mier mia a by ksi k o czterech Warszawach przedwojennej, okupacyjnej, miko ajczykowskiej, stalinowskiej Jednak autor nie zd y jej uko czy tekst urywaDrugi tom dzie zebranych Stefana Kisielewskiego, nazywanego Sta czykiem PRL u, zbiera teksty beletrystyczne rozgrywaj ce si w jego ukochanym mie cie w Warszawie Ostatnia powie Kisiela Zanim nadejdzie mier mia a by ksi k o czterech Warszawach przedwojennej, okupacyjnej, miko ajczykowskiej, stalinowskiej Jednak autor nie zd y jej uko czy tekst urywa si niemal w p zdania Podr w czasie w niezwyk y spos b oddaje duszn i paranoiczn atmosfer PRL owskiej Warszawy dekady gierkowskiej Z kolei w Opowiadaniach okupacyjnych znajdziemy kontrowersyjne i przesycone duchem ksi ek Dostojewskiego Historie ydowskie , kt re za ycia Stefana Kisielewskiego zosta y tylko raz wydrukowane w paryskiej Kulturze w roku 1960.Zaprezentowane w tym tomie utwory przekonaj mam nadziej Pa stwa, e sprowadzanie pisarstwa Kisiela jedynie do drapie nej publicystyki i b yskotliwej felietonistyki jest stereotypem bardzo krzywdz cym Tak jak przekona y o tym mnie Przypominaj c sobie te zasadniczo nieobecne w naszym obiegu literackim teksty, czu em, e obcuj z proz bardzo wysokiej pr by Mimo kilkunastoletniej emigracji do Krakowa Kisielewski by pisarzem bardzo warszawskim Rozumiem przez to znacznie wi cej ni tylko fakt, e akcja jego dzie rozgrywa si w sto ecznych dekoracjach Miasto jest ywio em wsp czesnej prozy i autor Podr y w czasie doskonale zdawa sobie z tego spraw Nie traktowa Warszawy jedynie jako scenerii, w kt rej toczy si ycie wymy lonych przez pisarza postaci Stolica jest ywym organizmem i bohaterem literackim tej prozy kto wie, czy nie najwa niejszym.Piotr Bratkowski

  • BEST E-Book "☆ Powieści warszawskie" || DOWNLOAD (Zip) ☆
   497 Stefan Kisielewski
  • thumbnail Title: BEST E-Book "☆ Powieści warszawskie" || DOWNLOAD (Zip) ☆
   Posted by:Stefan Kisielewski
   Published :2020-02-22T06:21:07+00:00

  1 thought on “Powieści warszawskie

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *